Ocupació de pisos a Sabadell

La PAH va ocupar el dia 14 d’abril un edifici de 40 pisos a Sabadell, el tercer d’aquest tipus. Aquesta edificació portava quatre anys acabada i no s’havia aconseguit vendre cap pis. Els seus promotors, l’antiga Caixa Penedès, havien estat una de les entitats sanejades amb diner públic, després d’integrar-se al grup BMN.

Concretament, aquest grup va rebre 730 milions d’euros de diners dels contribuents. I l’antic president de Caixa Penedès, Ricard Pagès, està imputat pel robatori de més de 30 milions d’euros mentre era president d’aquesta entitat.

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Sabadell (PAH) va donar llum verda a vuit famílies perquè es traslladessin al bloc de pisos ocupat al carrer de Sant Ferran de Sabadell.L’assemblea de l’entitat ha valorat els casos de més extrema necessitat per assignar-los una nova llar. Es tracta de famílies que han estat desnonades i que ja havien esgotat totes les vies possibles de negociació per intentar aconseguir un lloguer social.

Precisament, la PAH de Sabadell està negociant aquests dies la sortida del lloguer social per a dues famílies més. En el cas de no aconseguir-ho, la plataforma també les inclouria en la llista de casos greus que es podrien traslladar pròximament al bloc ocupat.

Font: L’Accent, El Periódico,

Anuncis

La PAH va demanar als jutjats l’anul·lació de centenars de processos de desnonament

Diferents representants de la PAH i afectat per desnonaments es van manifestar el 26 de març davant dels jutjats de Catalunya i a la Ciutat de la Justícia. Els afectats han presentat un formulari en el qual demanen l’anul·lació del seu procés després de manifestar-se davant dels jutjats darrere la pancarta ‘Desnonament il·legal, govern criminal’. La plataforma ha iniciat una campanya de presentació massiva de demandes de petició de nul·litat dels processos d’execució hipotecaris en jutjats d’arreu de l’Estat. Aquesta petició es basa en la sentència del Tribunal de la Unió Europea.

La portaveu de la plataforma ha declarat durant la protesta a la Ciutat de la Justícia que “la ciutadania està fent el que hauria de fer el govern”. En relació amb la sentencia de la Unió Europea, ha afegit que “la sentència diu que el procés és il·legal i vulnera els drets humans”. Per tant, Colau veu “insòlit i inexplicable que el govern espanyol encara no hagi decretat l’aturada dels desnonaments”. La posició que defensen des de la PAH és que “els jutjats actuïn en conseqüència al clam popular”.

En canvi, el PP només promet respectar l’esperit de la ILP hipotecària i no ha explicat que passarà amb les propostes més importants de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) com la dació en pagament, la moratòria i el parc de lloguer social.

 

Fonts: Diari Ara (26/03/13), El Periódico (03/04/13)

Els desnonaments espanyols són abusius

La regulació de desnonaments judicials per impagament de la hipoteca a Espanya vulnera eldret europeu sobre protecció dels consumidors, perquè impedeix a l’afectat defensar-se davant de les clàusules contractuals abusives que li han estat imposades per la banca al firmar la hipoteca, segons ha dictaminat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE).

La directiva europea de protecció dels drets dels consumidors 93/13 estableix que les clàusules abusives que figurin en un contracte no obliguen, ni vinculen el consumidor. Però la normativa espanyola impedeix al jutge pronunciar-se sobre aquestes clàusules abusives en un procés de desnonament, perquè s’han de qüestionar en unlitigi judicial separat, cosa que impedeix la suspensió de l’execució d’aquest desnonament, estableix el Tribunal de la UE.

La sentència assenyala que el procediment executiu de desnonament s’hauria de poder suspendre almenys provisionalment per analitzar la legalitat de les clàusules i el seu caràcter abusiu, com les que suposin la imposició d’indemnitzacions desproporcionadament altes al consumidor, com passa actualment en la majoria dels contractes hipotecaris.

Font: El Periódico

L’escrache de la PAH

L’escrache de la PAH és una campanya pacífica que s’està treballant conjuntament amb advocats, col · lectius d’artistes i dissenyadors perquè la tingui la màxima repercussió ciutadana. La PAH respecta la llibertat de vot dels diputats, però considera que tenim dret com a ciutadans a informar-los de les conseqüències dramàtiques que ocasionarà la seva decisió perquè les estem patint diàriament. Aquesta campanya serà gradual i està dividida en dues parts, una de virtual per internet i l’altra de seguiment de diputats. Segons la PAH: “Si els polítics persisteixen a mantenir la decisió de la cúpula dels seus partits, iniciarem una segona fase en què farem visible la seva activitat legislativa en els barris on viuen mitjançant cartells i manifestacions perquè no puguin viure de manera impune i sentin la incomoditat en els seus actes quotidians (comprar el pa, anar a la feina, al cinema, etc).  S’ha acabat la impunitat per a aquells que permeten que se segueixin vulnerant els drets humans al nostre país. Els bancs ens menystenen, ens assenyalen com a culpables de la nostra situació, ens enganyen en processos de refinançament, ens maltracten verbalment, ens assenyalen públicament al desnonament del nostre habitatge i ens deixen al carrer sense cap alternativa. Ara ens toca el torn d’assenyalar als que permeten que aquesta situació es produeixi”.

Així, si els diputats no van a la PAH, serà aquesta qui s’acostarà a ells. Així ho ha anunciat la plataforma en un acte en què dos dels seus membres, Ada Colau i Ernesto Marco, han informat de la posada en marxa de la campanya d”escrache’ ‘Hi ha vides en joc’, en relació amb el tràmit al Congrés de la ILP per la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i la promoció del lloguer social, convertida en avantprojecte de llei.

La PAH va fer ahir pública una carta oberta als diputats perquè vagin a reunions del grup i coneguin de prop els casos de les persones que no poden afrontar una hipoteca i estan en risc de perdre la seva vivenda. Si d’aquí una setmana no han contestat els diputats que s’han mostrat partidaris de rebutjar els punts de la ILP, és a dir, els del PP, la PAH anirà a trobar-los, encara que només perquè coneguin més la tragèdia hipotecària, ja que Colau va argumentar que només per desconeixement s’explica que no defensin les propostes.

Colau ha explicat que ahir la PAH va rebre la trucada de Coalició Canària, que va informar que votaria a favor dels punts de la ILP. També CiU els va trucar, per dir-los que no pensen presentar-hi esmenes, paraules que Colau va entendre com una forma de dir que també hi votaran a favor. Queden per posicionar-se UPD, UPN i el PNB. Si al final el PP tomba el projecte, arribarà una altra fase d”escrache’ –forma de pressió pública nascuda a l’Argentina per perseguir exmembres de la Junta de Videla– que consistirà a assenyalar com a responsables els diputats que no aprovin les propostes. Colau i Marco han precisat que l”escrache’ de la PAH no implica cap forma de violència.

Font: PAH, El Periódico, EscracheBCN

Fundació Ser.gi: La masoveria urbana a l’àrea de Girona

La masoveria urbana, una fórmula per proporcionar un habitatge alternatiu En aquells casos en què no es pugui evitar el llançament de la família, es preveu poder oferir un habitatge a preu assequible mitjançant la fórmula de la masoveria urbana. Aquesta forma s’inspira en la tradicional masoveria que encara s’utilitza en zones rurals, i persegueix la cessió d’ús d’habitatges  buits amb l’incentiu per al propietari de portar-hi a terme millores en l’habitatge i de tenir cura del seu manteniment.

Des de la Fundació SER.GI hem iniciat una campanya de captació d’habitatges per incloure’ls en aquesta línia de masoveria urbana, i així poder oferir-los a famílies que es puguin fer càrrec d’aquestes millores i de la conservació de l’habitatge, a canvi d’una reducció del preu del lloguer.

Els propietaris interessats poden posar-se en contacte amb el Servei d’Habitatge de la Fundació SER.GI.

Font: Ser.gi

Es facilita als ciutadans un escrit per a la suspensió immediata del desnonament

Requereix al jutjat, amb fonaments jurídics, la paralització de l’execució hipotecària fins la modificació de la llei processal pel Govern o que el Tribunal de Justícia de la UE resolgui la qüestió prejudicial sobre el sistema d’execució hipotecari espanyol.

El Consell General de l’Advocacia Espanyola ha posat a disposició de tots els ciutadans afectats per execucions hipotecàries i les associacions de consumidors un escrit dirigit a l’òrgan judicial competent perquè acordi la suspensió immediata del desnonament de l’habitatge subjecte al préstec hipotecari.

L’escrit fonamenta les seves al·legacions per paralitzar el desnonament en la “situació d’emergència social causada per les més de 400.000 execucions hipotecàries que s’han produït a Espanya des de 2007” i les milers que s’estan tramitant. Cal tenir en compte que l’article 3.1 del Codi Civil estableix que les normes jurídiques han d’interpretar d’acord “a la realitat social del temps en què han de ser aplicades”, que en els actuals moments exigeix ​​una clara visió pro ciutadà.

El document, fruit de la sensibilitat comuna sobre el tema de l’habitatge d’institucions com la PAH i els Col·legis d’Advocats, ha estat confeccionat per de lletrats d’ambdós organismes. En molts dels procediments seguits, els afectats, donada la seva precària situació econòmica, no han pogut designar advocat i procurador que els defensi i representi, de manera que els processos judicials s’han seguit en situació de rebel·lia.

Els desnonaments massius en l’actual entorn de crisi econòmic-financer i amb alta taxa d’atur comporten a la pràctica de desallotjaments forçosos incompatibles amb el Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals, ratificat per Espanya i que forma part del nostre ordenament jurídic. També es demana la paralització de l’execució hipotecària per la imminent resolució del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) sobre la qüestió prejudicial C415/2011 plantejada pel Jutjat Mercantil 3 de Barcelona perquè valori si el sistema d’execució hipotecari espanyol respecta els paràmetres mínims exigits per la normativa comunitària de tutela de consumidors i usuaris.

La Comissió Europea, en el seu informe de febrer de 2012, aportat al procediment, adverteix que la Llei d’Enjudiciament Civil no respecta el dret de la UE si manté un sistema d’oposició per clàusules abusives que només es pot activar un cop efectuat el llançament de l’habitatge del deutor i si els interessos moratoris aplicats al ciutadà fossin desproporcionats. més les conclusions de l’advocada general del TJUE, presentades el passat 8 de novembre, són contundents en sostenir que la normativa espanyola sobre desnonaments vulnera la legislació comunitària per ser incompatible amb la Directiva 93/13/CEE del Consell sobre clàusules abusives en contractes celebrats amb persones que han subscrit un préstec hipotecari.

Escrit:

Font: CGT, Xavier Pita