L’Estat retalla en els pressupostos el 15% de la recerca

El govern espanyol ha reduït en un 15%, és a dir, uns 340 milions d’euros, la partida dels pressupostos dedicada a subvencions de fons competitius per a recerca, que nodreix una part important del sistema de recerca català, segons ha denunciat el secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà. Castellà ha qualificat aquesta davallada “d’error gravíssim”. En concret, el 2012 es va destinar 2.460 milions a la partida no financera, mentre que en els pressupostos del 2013 es contemplen un total de 2.120 milions per a subvencions en recerca.

Aquesta reducció afectarà clarament el sistema de recerca català, ja que la major part d’aquests fons són competitius i un 30% recau en els parcs catalans.

Font: Avui

Anuncis

Les #retallades al CSIC

El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), l’organisme públic de recerca de l’Estat espanyol, va anunciat en un comunicat intern a les direccions dels instituts d’investigació, que no pot fer front a cap despesa que no sigui “ineludible”. El CSIC té 15.000 treballadores, 3.000 investigadores en plantilla i instituts repartits per tot l’Estat, que produeixen un 20% de tota la producció científica estatal. A partir d’ara haurà de paralitzar les seves activitats, perquè amb els ingressos que li proporciona l’Estat no pot fer front ni als pagaments als proveïdors ni als costos que comporten els programes i les investigacions en marxa. La Secretaria General Adjunta d’Actuació Econòmica del Consell va comunicar que “per assegurar el pagament de les obligacions ineludibles (…) (nòmines de personal, seguretat social, impostos, devolucions al Tresor i interessos de demora) s’ha de procedir a paralitzar, o almenys retardar, els pagaments”. El pressupost d’investigació ha caigut als 6.400 milions, un 25.5% menys que 2011 i un 35% menys que el pressupost del 2009. Tot i que la tresoreria del CSIC assegura que no vol tocar les nòmines, cal dir que les investigadores becades amb les beques de Formació de Personal Investigador (FPI) no cobren des de final de maig.

Font: La Directa